TAIDETERAPEUTTISET RYHMÄT

 

Taideterapeuttisissa ryhmissä käytetään taideterapian menetelmiä, mutta ryhmän tarkoituksena ei ole terapia. Taideterapeuttisissa ryhmissä keskitytään ryhmän ja sen yksilöiden taiteen tekemiseen, luovuuden ja leikkisyyden avulla ilmaisemiseen. Tästä syystä taideterapeuttiset ryhmät sopivat monenlaisille ihmisille ja ryhmille.

 

Taideterapeuttisia ryhmiä LeikkiAkatemia järjestää toivomuksen mukaan sellaisilla teemoilla, jotka ryhmän järjestäjää ja siihen osallistuvia palvelevat.

 

Taide, leikki ja luova toiminta auttavat ajatustyössä, hyvinvoinnissa, edesauttavat muutoksia ja kykyä muuttua. Taideterapeuttinen toiminta saa luovuuden ja rohkeuden heräämään ihmisissä. Se on hyvää kehon kunnolle ja mielen voinnille. Taide ja leikki luovat kontakteja, ryhmähenkeä ja yhteisöllisyyden tunteita. Taideterapeuttinen toiminta rentouttaa ja saa aikaan aitoja hauskuuden ja onnen tunteita.

 

Taideterapia ja taideterapeuttinen toiminta saa aikaan:

 • luovuuden kukoistamista
 • iloa ja onnea
 • hyvinvointia
 • fyysistä kuntoa
 • energiaa
 • yhteisöllisyyttä
 • yhteistyökykyä
 • läsnäoloa
 • työtehokkuutta
 • ongelmanratkaisua
 • oppimista
 • kokonaisvaltaista ajattelua
 • taitojen harjaantumista
 • kykyä muuttua, uusiutua
 • elämänhallintaa
 • aivojen stimulointia
 • rohkeutta, kykyä heittäytyä
 • parempaa itsetuntemusta
 • vahvempaa itsetuntoa
 • elämyksiä
 • naurua, tunteita
 • hetkessä elämistä